Tantra

Display: List / Grid
Show:
Sort By: Bhuta Damara Tantram
Bhuta Damara Tantram
by   Giri Ratna Mishra
ISBN : 978-93-85005-45-9
Rs400 Rs360
SAVE 10%
Abhinava Stotravalih
by   Shashishekhar Chaturvedi
ISBN : 978-93-80326-61-0
Rs300 Rs270
SAVE 10%
Agam-Rahasya
Agam-Rahasya
by   Yogeshvaranand
ISBN : 978-93-82171-67-6
Rs400 Rs360
SAVE 10%
Agamarahasyam (in 2 Volumes)
Agamarahasyam (in 2 Volumes)
by   Dr. Sudhakar Malaviya
ISBN : 978-81-7080-360-7 (Set)
Rs1,275 Rs1,148
SAVE 10%
Agamatattva Vilasah (Vol. 2)
Agamatattva Vilasah (Vol. 2)
by   S. N. Khandelwal
ISBN : 978-93-80326-87-0
Rs700 Rs630
SAVE 10%
Agamatattva Vilasah (Vol. 3)
Agamatattva Vilasah (Vol. 3)
by   S. N. Khandelwal
ISBN : 978-93-80326-88-7
Rs300 Rs270
SAVE 10%
Agamatattva Vilasah (Vol. 4)
Agamatattva Vilasah (Vol. 4)
by   S. N. Khandelwal
ISBN : 978-93-80326-89-4
Rs700 Rs630
SAVE 10%
Ahirbudhnya Samhita
Ahirbudhnya Samhita
by   Sudhakar Malvyia
ISBN :
Rs450 Rs405
SAVE 10%
Akash Bhairav Tantra
Akash Bhairav Tantra
by   Kapildev Narayan
ISBN : 978-80-7080-402-4
Rs425 Rs383
SAVE 10%
Annadakalpatantram
Annadakalpatantram
by   S. N. Khandelwal
ISBN :
Rs150 Rs135
SAVE 10%
Bagalamukhi Mahavidya
Bagalamukhi Mahavidya
by   Goswami prahlad Giri
ISBN : 978-81-218-0286-5
Rs275 Rs248
SAVE 10%
Bagalamukhi Sadhana Paddhati
Bagalamukhi Sadhana Paddhati
by   Harihar prasad Tripathi
ISBN : 978-81-218-0141-9
Rs75 Rs68
SAVE 10%
Bhairavi Mahavidya
Bhairavi Mahavidya
by   Goswami prahlad Giri
ISBN : 978-81-218-0295-4
Rs250 Rs225
SAVE 10%
Bharatiya Shakti-Sadhana
by   Shyamakant Dwivedi
ISBN : 978-93-81484-46-3
Rs550 Rs495
SAVE 10%
Bharatiya Tantra Shastra Siddhanta Our sadhana
Bharatiya Tantra Shastra Siddhanta Our sadhana
by   Shyama Kant Dwivedi
ISBN : 978-81-7080-383-6
Rs700 Rs630
SAVE 10%
Bhargavtantram
Bhargavtantram
by   Kapildev Narayan
ISBN : 978-81-218-0314-4
Rs225 Rs203
SAVE 10%
Bhaskararaya Bharati Diksita Vyaktitva Evam Krtitva
Bhaskararaya Bharati Diksita Vyaktitva Evam Krtitva
by   Batukanatha Sastri Khiste
ISBN :
Rs300 Rs300
SAVE 0%
Bhutadamartantram
Bhutadamartantram
by   S. N. Khandelwal
ISBN :
Rs100 Rs90
SAVE 10%
Bhuvanesvari mahavidya
Bhuvanesvari mahavidya
by   Goswami prahlad Giri
ISBN : 978-81-218-0283-0
Rs275 Rs248
SAVE 10%
Brahamsutra Shankarbhashya (Chatusutri)
Brahamsutra Shankarbhashya (Chatusutri)
by   Parmanand Bharti
ISBN : 978-93-80326-84-9
Rs350 Rs315
SAVE 10%