Sahitya-Shastra

Display: List / Grid
Show:
Sort By:A Textual Study Of Kumarasambhava
A Textual Study Of Kumarasambhava
by   Sadashiv Kumar Dwivedi
ISBN : 81-7270-187-X
Rs460 Rs460
SAVE 0%
Abhinava sukasarika
Abhinava sukasarika
by   Dr.Radha Vallabha Tripathi
ISBN : 81-7270-140-3
Rs150 Rs150
SAVE 0%
Abhinavakavyalankarasutram
Abhinavakavyalankarasutram
by   Dr.Radha Vallabha Tripathi
ISBN : 81-7270-159-4
Rs150 Rs150
SAVE 0%
Acarya Nandikesvara Aura Unka Natya-Sahitya
Acarya Nandikesvara Aura Unka Natya-Sahitya
by   Dr.Parasanatha Dvivedi
ISBN :
Rs70 Rs70
SAVE 0%
Alankarasara
Alankarasara
by   Balakrsna Bhatta
ISBN : 81-7270-183-7
Rs280 Rs280
SAVE 0%
Amarajyoti
Amarajyoti
by   Shri Mahadeva Upadhyaya
ISBN : 81-7270-139-X
Rs100 Rs100
SAVE 0%
Antardhvanih
Antardhvanih
by   Prabhunatha Dwivedi
ISBN : 81-7270-148-9
Rs120 Rs120
SAVE 0%
Arvacinam Manovijnanam
Arvacinam Manovijnanam
by   Mamarajadatta Kapila
ISBN : 81-7270-026-1
Rs432 Rs432
SAVE 0%
Bharata Muni Sahityasastra Ke Adi Acarya
Bharata Muni Sahityasastra Ke Adi Acarya
by   Ramesh Kumar Pandeya
ISBN :
Rs90 Rs90
SAVE 0%
Bhavabhuti Ki Kavyabhasa Ka Saili(Riti)Vaijnanika Adhyayana
Bhavabhuti Ki Kavyabhasa Ka Saili(Riti)Vaijnanika Adhyayana
by   Dr.Vrajabhusana Tripathi
ISBN :
Rs260 Rs260
SAVE 0%
Carcari
Carcari
by   Abhiraja Rajendra Misra
ISBN : 81-7270-129-2
Rs150 Rs150
SAVE 0%
Citracampukavyasya Sasamiksam Sampadanam
Citracampukavyasya Sasamiksam Sampadanam
by   Dvi Prasada Dwivedi
ISBN : 81-7270-108-X
Rs240 Rs240
SAVE 0%
Dr.Sampurnananda Ki Samskrtika Cetana Ka Navonmesa
Dr.Sampurnananda Ki Samskrtika Cetana Ka Navonmesa
by   Dr.Somnath Tripathi
ISBN : 81-7270-200-0
Rs260 Rs260
SAVE 0%
Kaviraja-Pratibha
Kaviraja-Pratibha
by   Lakshmi Narayan Tiwari
ISBN : 81-7270-278-7
Rs295 Rs295
SAVE 0%
Kavyaprakasa
Kavyaprakasa
by   Sri Govinda Thakur
ISBN : 81-7270-081-4
Rs580 Rs580
SAVE 0%
Kavyasastriya Paribhasika Sabdom Ki Nirukti
Kavyasastriya Paribhasika Sabdom Ki Nirukti
by   Dr.Deviprasada Dwivedi
ISBN : 81-7270-190-X
Rs400 Rs400
SAVE 0%
Ko Vai Rasah
Ko Vai Rasah
by   P.Ramacandrudu
ISBN :
Rs90 Rs90
SAVE 0%
Lokaprakasa
Lokaprakasa
by   Lallanaji Gopala
ISBN : 81-7270-206-X
Rs216 Rs216
SAVE 0%
Mrgankadutam
Mrgankadutam
by   Abhiraja Rajendra Misra
ISBN : 81-7270-114-4
Rs100 Rs100
SAVE 0%
Natyasastra (1-4) Vols.
Natyasastra (1-4) Vols.
by   Parasanatha Dvivedi
ISBN : 81-7270-040-7 Set.
Rs1,540 Rs1,540
SAVE 0%